เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษในหัวข้อ“นโยบายการท่องเที่ยว ปี 2563” | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism Knowledge > เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษในหัวข้อ“นโยบายการท่องเที่ยว ปี 2563”

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม สมัยที่  38  ครั้งที่  6 ในวันจันทร์ที่  26  สิงหาคม  2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง คริสตัล ชั้น 2 โรงแรม ตวันนา กรุงเทพฯ ถนนสุรวงศ์ โทร.02-136-8700

ในโอกาสนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก คุณทวีศักดิ์  วาณิชย์เจริญ  อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ปี 2563  เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล และเป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ทิศทางการพัฒนาท่องเที่ยวไทย 63-26สค62-1

 

Comments

comments