ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน เมษายน 2561 สมัยที่  37  ครั้งที่  10 ในวัน อังคาร ที่  24  เมษายน  2561  เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 1,3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน เมษายน 2561 สมัยที่  37  ครั้งที่  10 ในวัน อังคาร ที่  24  เมษายน  2561  เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 1,3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. กำหนดการ   

2.แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

3.รายงานการประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม 2560

4.แผนที่ สถานที่จัดประชุม ( การเข้าห้องประชุม )

เรื่อง       ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน เมษายน  2561

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน เมษายน สมัยที่  37  ครั้งที่  10 ในวัน อังคาร ที่  24  เมษายน  2561  เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 1,3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02 610 8000

การประชุมครั้งนี้ ทางสมาคมฯได้รับเกียรติจาก ศูนย์การค้าสยามพารากอน จะมานำเสนอ ความคืบหน้าและรายละเอียดของ โครงการ ไอคอนสยาม” “สุขสยาม” “Tourist Team” และ “Paragon Hall” ให้สมาชิกฯได้รับทราบข้อมูล อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของท่านสมาชิกฯต่อไป

ทั้งนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม  (สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 700 บาท) กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02-237-6045 และทางอีเมล info@www.atta.or.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต  ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments