ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้าร่วมพิธีแถลงข่าวเปิดตัวแอพพลิเคชั่นข้อมูลน่ารู้เชิงลึกด้านการท่องเที่ยว รู้ไทยให้ทึ่ง | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้าร่วมพิธีแถลงข่าวเปิดตัวแอพพลิเคชั่นข้อมูลน่ารู้เชิงลึกด้านการท่องเที่ยว รู้ไทยให้ทึ่ง

ดาวน์โหลด  1. กำหนดการ  2. แบบตอบรับ 

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทำโครงการข้อมูลน่ารู้เชิงลึกด้านการท่องเที่ยว Amazing Stories in Amazing Thailand เรื่องเมืองไทย น่ารู้ น่าเล่า โดยจัดทำแอพพลิเคชั่นภาษาไทย (Application) ชื่อ รู้ไทยให้ทึ่ง ที่นำเสนอเกร็ดความรู้เชิงลึกด้านการท่องเที่ยวของไทยในแง่มุม ที่แตกต่างและน่าสนใจในลักษณะ Content Marketing โดยเรียบเรียงหลากหลายหัวข้อ อาทิ ตำนานเรื่องเล่าท้องถิ่น ภูมิปัญญาความเชื่อ ประเพณี วิถีชีวิต อาหาร และ อื่นๆ เพื่อเป็นเครื่องมือให้มัคคุเทศก์ชาวไทยนำไปเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งท่องเที่ยวไทยและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

ททท.จึงได้กำหนดจัดพิธีแถลงข่าวเปิดตัวแอพพลิเคชั่น รู้ไทยให้ทึ่ง ในวันพุธที่  6  มิถุนายน  2561  เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคาร ททท. ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้ว่าการ ททท. เป็นประธาน

ในการนี้ สมาคมฯจึงขอประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญท่านสมาชิกฯ เข้าร่วมพิธีตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments