ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 5 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง วอเตอร์เกทบอลรูม A-B ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 5 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง วอเตอร์เกทบอลรูม A-B ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

เรื่อง       ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน  สิงหาคม  2560

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่แนบมาด้วย       1.  กำหนดการ  2.  แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

                เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2560 สมัยที่  37  ครั้งที่  5 ในวัน พฤหัสบดี ที่  31  สิงหาคม  2560  เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง วอเตอร์เกทบอลรูม A-B ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โทร.02-653-9000

การประชุมครั้งนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก  คุณยุวดี  นิรัตน์ตระกูล   ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  จะมา บรรยายพิเศษในหัวข้อ การตลาด 4.0 เข้าสู่ตลาดใหม่ ASEAN”  เพื่อให้สมาชิกฯได้รับทราบข้อมูล อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของท่านสมาชิกฯต่อไป

        cheap Lasix        ทั้งนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม  (สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 800 บาท) กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02-237-6045 และทางอีเมล info@www.atta.or.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
ขอแสดงความนับถือ
***ส่งทางอีเมล***
(นายวิชิต ประกอบโกศล)
นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
——————————ATTA——————————
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,
Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.
Tel: +66 2 237 6046 – 8
Fax: +66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th
Website : https://www.atta.or.th/?lang=th
และติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่เพจเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/ATTA Thailand

Effectively generic deltasone accelerate the resolution of acute exacerbations of MS.

 

 

 

Comments

comments