Tourism News | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
👩❤️👨 การขอใบอนุญาตประกอบุรกิจนำเที่ยวเอกสารและขั้นตอน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอประชาสัมพันธ์แบบสอบถามนี้ในกลุ่มสมาชิก ATTA

ประชาสัมพันธ์ ATTA ข่าวสาร ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

รายงานติดตามการแพร่ระบาดโควิด-19 ฉบับเดือน เมษายน 2564 ต่อสถานการณ์ท่องเที่ยว “ตลาดในประเทศ” และ “ตลาดต่างประเทศ”

ประชาสัมพันธ์ ATTA ข่าวสาร ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน

กรุณากรอกแบบสอบถามความประสงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 และความต้องการเยียวยาจากภาครัฐ

📌กรมการท่องเที่ยวแนะนำตรวจสอบข้อมูลกรณี “วัคซีนทัวร์”

ประชาสัมพันธ์ ATTA ข่าวสาร ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564

วัคซีนเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทำให้เราปลอดภัยจากโควิด-19

Q&A มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู และ มาตรการโครงการพักทรัพย์ พักหนี้

แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐)

การขยายระยะเวลากักตัวเป็น 14 วัน สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

ตรวจโควิด-19 กลุ่มเสี่ยงฟรี‼️1-15 พ.ค.นี้ สนามกีฬาธูปเตมีย์ รับ walk in วันละ 1000 คน

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ATTA ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ATTA ประจำวันที่ 29 เมษายน 2564

ประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า2564

รุกตลาดเวลเนส – เสริมจุดขายใหม่

เปิดรับสมาชิก ATTA

1 2 3 39